Anna Porańska

Anna Porańska – psychoterapeuta

Pomocą psychoterapeutyczną zajmuję się już ponad 20 lat. Przyjmuję osoby dorosłe. Zajmuję się psychoterapią indywidualną i psychoterapią par/małżeństw, prowadzi grupy o charakterze wsparciowym i terapeutycznym. W zakresie proponowanych technik posługuję się również indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami i sesjami oddechowymi – Rebirthing.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia, absolwentką Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, Certyfikowaną Specjalistką Terapii Uzależnień, w trakcie czteroletniego kursu na Psychoterapeutkę realizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W pracy skupiam się na osobie jako na całości, podchodzę holistycznie do osoby i zgłaszanego przez nią problemu. Biorę pod uwagę funkcjonowanie człowieka w czterech wymiarach – emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym i duchowym. Zdrowie psychiczne, a tym samym możliwość dobrego życia, rozumiem jako równowagę pomiędzy tymi wymiarami. Moja praca z klientem polega na przyglądaniu się sobie we wszystkich tych aspektach i poszukiwaniu w nich harmonii. Ważną rolę w powrocie do dobrostanu pełnią zasoby jakie ma osoba zgłaszająca się po pomoc. Pomagam je odnaleźć i korzystać z nich na co dzień w życiu.

Przede wszystkim specjalizuję się w terapii Ericksonowskiej, Gestalt, w podejściu systemowym oraz w pracy z ciałem – praca z traumą, ćwiczenia oddechowe – Rebirthing.

Kursy i szkolenia:

  • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień,
  • Szkoła Psychoterapii Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego,
  • Szkoła Trenerów PAW,
  • absolwentka Szkoły Trenerów Oddechu Prana Visions – trener pracy z oddechem,
  • certyfikat Trenera Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych,
  • uczestniczka czteroletniego kursu psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.