Halszka Skotny

Halszka Skotny – fitoterapeutka, akupunkturzystka, dietoterapeutka.

Od 2018 r. praktykuję ziołolecznictwo według medycyny chińskiej. Zaufałam medycynie chińskiej podczas kursu Dietetyki prowadzonego przez Agnieszkę Krzemińską, w którym brałam udział w Warszawie w 2015 r. Od tamtego czasu stale uczę się i rozwijam z zakresu medycyny chińskiej. W 2016 r rozpoczęłam naukę na kierunku Materia Medica ziół chińskich w szkole TOMO w Gdańsku. W 2019 r. rozpoczęłam naukę akupunktury.

Uczyłam się również tuiny pediatrycznej, moksybucji, akupunktury czaszki w leczeniu schorzeń neurologicznych, akupunktury jednej igły i innych. Moimi nauczycielami byli Li Jie, Agnieszka Krzemińska, Elisa Rossi, Suzanne Robidoux, Claude Diolosa, Donald Halfkeny, Sun Peilin.

Obecnie pogłębiam swoją wiedzę z ziołolecznictwa i akupunktury studiując dzieła klasycznej medycyny chińskiej pod okiem prof. dr Li Jie w ramach mistrzowskiego programu Szkoły Qi Lu.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Klasycznej Medycyny Chińskiej w Polsce.