Rozwój w asyście zwierząt

W ramach tej dziedziny zapraszamy na warsztaty i programy rozwojowe Horse Assisted Education.

Zwierzęta ze względu na swoją autentyczność, kontakt z ciałem i instynktem, są doskonałymi trenerami. Opierając się na ich doskonałej umiejętności międzygatunkowej komunikacji poprzez ciało, jesteśmy w stanie wiele się od nich nauczyć – nie tyle o nich, co o nas samych. Jak mawiał Alexander Lowen – Nie słuchaj tego co ci mówi pacjent, ale co ci mówi jego ciało – i często są to dwa odmienne komunikaty, z których sami nie zdajemy sobie sprawy, a zwierzęta przez swoją naturalną reakcje na sygnały naszego ciała – na nie odpowiedzą.

To może się wydarzyć zarówno w HAE, jak o podczas niezwykłych spacerów czy „bycia” z końmi, alpakami, świnkami czy też drapania krowy Sasanki.

HORSE ASSISTEDEDUCATION (HAE) to natomiast podejście do rozwoju własnego, w którym trenerami są konie. Relacja z koniem tworzy inspirującą perspektywę do przyglądania się własnej osobie, odkrywaniu możliwości, umiejętności i źródeł siły osobistej. Autentyczna komunikacja człowiek – zwierzę umożliwia proces uczenia się przez doświadczenie i obserwację.

Warsztaty nie mają znamion treningu koni, stąd nie jest wymagane jakiekolwiek wcześniejsze doświadczenie z tymi zwierzętami, to przestrzeń dla ludzi – ćwiczenia wykonujemy, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie, a nie żeby koń je wykonał. Zajęcia składają się z krótkich, praktycznych ćwiczeń (z ziemi, bez jazdy konnej) do wykonania na placu, opartych na doświadczaniu siebie w interakcji z koniem. Facylitator nie interpretuje, nie wyjaśnia, tworzy przestrzeń rozwojową, z której można czerpać i towarzyszy podczas tego doświadczenia.

Często relacje ze zwierzęciem są dla nas mniej skomplikowane, niż międzyludzkie. Uruchamiamy mniej mechanizmów obronnych a przez to łatwej nam dostrzec szczegóły.

Sprawdź najbliższe terminy w wydarzeniach.