TRE®

TRE® (Tension, Stress Releasing Excercises) jest metodą pracy z ciałem, pozwalającą na rozluźnienie napięć i regulację systemu nerwowego.

Poprzez zestaw ćwiczeń uruchamiamy określony rodzaj drżeń (wibracji) w ciele, dzięki czemu świadomie aktywizujemy autonomiczny układ nerwowy i uspakajamy wzbudzony, w wyniku chronicznego stresu – a tym samym ciągłej reakcji na zagrożenie – pobudzony organizm.

Pojawiające się w TRE® drżenia są naturalnym elementem genetycznej konstrukcji organizmu ludzkiego. Mają za zadanie mechanicznie rozładować napięcie w układzie mięśniowo-powięziowym, wyciszyć system nerwowy oraz nauczyć go jak powracać do równowagi.

Do podstawowych przeciwwskazań należą: choroby serca, padaczka, choroby psychiatryczne, ciąża, świeże urazy.