Uziemienie – nasz kontakt z rzeczywistością…

UGRUNTOWANIE (lub uziemienie) to pojęcie stosowane w Analizie Bioenergetycznej A. Lowena, odnoszące się do relacji/kontaktu człowieka z rzeczywistością. Oznacza ściągnięcie pacjenta na ziemię, poprzez porzucenie przez niego iluzji i wyjście ze stanu zawieszenia. Ma również znaczenie dosłowne, czyli ustanowienie prawidłowego kontaktu z ziemią.

„Z punktu widzenia Bioenergetyki funkcja ugruntowania organizmu niczym nie różni się od obwodu elektrycznego wysokiego napięcia. Jest zaworem bezpieczeństwa nadmiaru pobudzenia. Nagły wzrost energii w systemie elektrycznym może go częściowo przepalić lub doprowadzić do rozniecenia ognia. W przypadku osobowości nagły wzrost pobudzenia może być niebezpieczny jeżeli osoba nie jest ugruntowana. Jednostka może wtedy popaść w stan histerii, dezintegracji, doświadczyć lęku lub załamania”. (A. Lowen, Bioenergetyka).

Jeżeli jesteśmy w pozycji stojącej i pozwalamy sobie się rozluźnić, znamy i akceptujemy „miejsce, w którym stoimy”, czujemy podłoże, jesteśmy w stanie odblokować stawy i czuć przepływ energii (emocji, ruchu w ciele), to jesteśmy ugruntowani, pozostajemy w kontakcie z rzeczywistością – świadomością naszego rdzenia w czasie i przestrzeni, czujemy połączenie między stopami a ziemią – czy też przepływ pobudzenia przez nogi do stóp i podłoża. Ugruntowanie powoduje obniżenie środka ciężkości i zbliżenie się do ziemi, a natychmiastowym efektem jest wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Przy braku ugruntowania każda zmiana powoduje dezorientację. Kontakt z podłożem i rzeczywistością jest tak niepewny, że próba odpuszczenia/rozluźnienia powoduje panikę i przeciążenie systemu. Osoby nieugruntowane są sfrustrowane, zamartwiające się i spięte. Nie będąc w stanie dać przyzwolenia na przepływ, nie jesteśmy w stanie zintegrować energii, zarówno strukturalnie jak i emocjonalnie, hamujemy ją (blokując stawy) lub wycofujemy wszystkie uczucia, ograniczając świadomość do obszaru głowy. „Wielu ludzi żyje w swoich głowach bardziej niż w swoich ciałach, aby uniknąć przytłaczających i bolesnych uczuć w ciele”. (A. Lowen, Radość).

Należy jednak pamiętać, że nie ma tu rozwiązań zero-jedynkowych. Z kontaktem z rzeczywistością nie jest tak, że mamy go zawsze i w pełni, albo nie mamy go wcale. Jedni mają ten kontakt lepszy, inni bywają nieobecni. Ale to wszystko ma swoje odzwierciedlenie w tym jak mocno stopy dotykają i czują grunt pod stopami. Jest to jeden z ważniejszych wyznaczników zdrowia psychicznego
W obecnym stanie wiedzy, nie ma teorii wyjaśniającej energetyczne połączenie stóp z ziemią. Jednak pracując z energią w ciele, nie ma wątpliwości, że taka zależność jest – im lepszy kontakt z ziemią – im stabilniej na niej stoimy – tym większa jest tolerancja na pobudzenie i tym więcej uczucia możemy pomieścić.

Ugruntowanie nie przychodzi łatwo i wiążę się to zazwyczaj z pokładami lęków – np. że jak sobie odpuścimy to już nikt nas nie wesprze, przed upadkiem, przed staniem na własnych nogach, przed uczuciami kryjącymi się w brzuchu i miednicy. Pierwszym krokiem więc powinno być osiągnięcie dojrzałości na to, żeby pozbyć się lęków – znalezienie w sobie dorosłego.

Uziemienie – ma również, jak wykazały badania, bezpośredni wpływ na naszą fizjologię, np.:

💊obniżenie poziomu kortyzolu,

💊regulacje systemu endokrynologicznego i nerwowego,

💊 zmniejszenie stanu zapalnego,

💊 poprawę snu.

💊 zmniejszenie oznak starzenia się,

💊 kontrolę poziomu cukru we krwi,]

💊 regulację metabolizmu,

💊 poprawę pracy serca,

💊 poprawę stanu emocjonalnego,

💊 i wiele wiele innych.

(Źródło: https://www.collective-evolution.com/2017/08/24/studies-show-what-happens-to-the-human-body-when-we-walk-barefoot-on-earth/?fbclid=IwAR3U86L1WlMhjHN_p3oz4gy6ocH9KV2HzsjhCtOCSKv1FpxEpdsyKc5DSYs)

„Zdolność drzewa do zachowania pozycji stojącej zależy bardziej od siły jego korzeni niż sztywności jego struktury. Im sztywniejsza struktura drzewa, tym bardziej jest ono podatne na wyrwanie przez wicher”. A. Lowen, Duchowość ciała.

Ugruntowanie ma jeszcze szerszy aspekt, który nie mógł ujść mojej uwadze 😉 – jako pomoc w identyfikacji ze zwierzęcą naturą, ale o tym już innym razem 😊.

Dodaj komentarz